Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

Descripció de l’Entitat

L’ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) és una associació ecumènica que reuneix cristians de totes les confessions, per lluitar per l’abolició de la tortura i la pena capital. Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense tortura, perquè aquest flagell és incomptabible amb la dignitat humana. És en l’evangeli on trobem la nostra força per l’acció. La fe en el Crist mort i ressuscitat ens dóna la força d’esperar i d’actuar per l’abolició de la tortura.

Més informació a http://acat.pangea.org/

Recursos didàctics


Dades de contacte