Agència de l’ONU per als Refugiats Comitè Català

Descripció de l’Entitat

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR, en anglès UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) és l’organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir als refugiats i desplaçats per persecucions o conflictes, i promoure solucions duradores a la seva situació, mitjançant el reasentament voluntari al seu país d’origen o en el d’acolliment. Té la seva seu en Ginebra, Suïssa, i té més de 250 oficines repartides per tot el món en 125 països.

Més informació a http://www.eacnur.org/

Recursos didàctics

Tríptic “Escoltem els refugiats”
Fitxa Tecnica “Escoltem els refugiats”
Guia “Escoltem els refugiats”
Catalunya i l’exili

Dades de contacte