Albert Folk

Descripció de l’Entitat

Albert Folk és un realitzador audiovisual dedicat fonamentalment al documental i centrat en temes socials. Aquesta activitat professional es complementa amb una tasca docent i educativa, bé amb cineforums al voltant dels seus films, bé amb la formació audiovisual per a adults, joves i professorat.

Més informació a http://albertfolk.com/

Recursos didàctics

Ciutat Vella C.B. (Documental, Pdf)


Dades de contacte