Assemblea per la Diversitat

Descripció de l’Entitat

Assemblea per la Diversitat som un grup de joves afiliats a l’ONCE organitzats de forma democràtica, horitzontal i lliure que pretenem establir un espai de diàleg obert, plural, crític i independent. Assemblea per la Diversitat neix amb l’objectiu de renovar de forma transversal l’activitat social i cultural de l’ONCE per tal de millorar les condicions de vida dels invidents i deficients visuals que pertanyen a l’entitat i, en general, a tots els col·lectius que pateixen qualsevol mena de diversitat funcional.

Més informació a http://www.diversitat.cat/

Recursos didàctics


Dades de contacte