Casa Àsia

Descripció de l’Entitat

Casa Àsia es va crear amb la voluntat d’enfortir el coneixement i el diàleg sobre Àsia a Espanya, amb l’anàlisi i la discussió de temes cívics, polítics, socials, culturals, econòmics i ambientals, i així donar suport a activitats i projectes que contribuïssin a la millora entre les societats asiàtiques i espanyola a fi de promoure el desenvolupament en les seves relacions.

Més informació a http://www.casaasia.cat/

Recursos didàctics

Projectes de l’Escola de Bambú per al 2014-2015
Projectes de l’Escola de Bambú per al 2016-2017

Dades de contacte