Connectats

Descripció de l’Entitat

Connectats es posiciona com un taller creatiu permanent que desenvolupa projectes artístics, educatius i de comunicació social. Considerem necessari promoure àmbits de confluència entre disciplines, obrir espais que possibilitin la innovació en els processos, crear experiències de coneixement compartit que inspirin idees i propiciïn iniciatives viables que incideixin en el context social.

Més informació a www.connectats.org

Recursos didàctics


Dades de contacte