Xarxa Barcelona Antirumors

Descripció de l’Entitat

Qui som? Som persones, associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals i l’Ajuntament de Barcelona que treballem de forma col•laborativa per eliminar els rumors, els estereotips i les discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat.
Actualment, som prop de 1000 membres, entre entitats i persones a títol individual.

Què fem? Actuem de forma cooperativa i conjunta per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.

Volem sumar en aquest esforç totes les experiències, tenint en compte que cadascun de nosaltres pot aportar reflexions i noves idees per continuar construint una ciutadania diversa i cohesionada. Som, per tant, una xarxa oberta a la participació de tothom.

Com ho fem? Treballem conjuntament amb les persones, entitats i diferents equipaments de la ciutat amb l’objectiu de incidir en sectors clau: educació i comerç, entre d’altres.
Fem accions de sensibilització des de la proximitat i a través de diferents materials, recursos i activitats antirumors.

Busquem sinergies amb els diferents mitjans de comunicació per assolir un tractament més positiu de la diversitat cultural.

Com ens organitzem? Treballem en comissions i grups que es formen voluntàriament per membres de la Xarxa (associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals, i l’Ajuntament de Barcelona):

  • Comissió directora (escollida democràticament pels membres de la Xarxa)
  • Grups de Treball
  • Formació
  • Comunicació
  • Acció al territori

Més informació a http://www.interculturalitat.cat/ i a http://www.bcnantirumors.cat/

Recursos didàctics

Catàleg d’Activitats Antirumors (En curs)
Còmics Blanca Rosita Barcelona (En curs)
Manuals antirumors
Guia pràctica de l’agent antirumors
Guia de butxaca de l’agent antirumors: (En curs)

Documents de la Xarxa BCN Antirumors:
Vídeo dels 5 anys de la Xarxa BCN Antirumors:

Infografia explicativa de la Xarxa BCN Antirumors:

Per a més informació:
barcelona.cat/interculturalitat
https://ca-es.facebook.com/BCNAccioIntercultural
https://twitter.com/bcnantirumors

Dades de contacte