Espai Jove La Fontana

Descripció de l’Entitat

L’Espai Jove La Fontana és un equipament públic del Districte de Gràcia i està gestionat pel Consell de la Juventut de Barcelona. L’edifici, a més d’acollir les propostes i inquietuds juvenils, allotja també dues entitats que ofereixen des d’aquí els seus serveis als joves i a les associacions juvenils: el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia (PIJ) i  el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ).

Més informació a http://lafontana.org/

Recursos didàctics


Dades de contacte