Centre d’Higiene Mental Les Corts

Descripció de l’Entitat

Federació de Plataformes d’Entitats de persones amb discapacitat del Districte de les Corts – CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.
El Centre d’Higiene Mental Les Corts va iniciar les seves activitats l’estiu de 1975, per iniciativa d’un col•lectiu de professionals i amb la finalitat de desenvolupar un projecte de salut mental comunitària. Els objectius eren promoure la salut mental de la població, la prevenció de la malaltia mental i l’educació per la salut; coordinar les activitats i donar suport a l’atenció primària de salut, els serveis socials, comunitaris i educatius; realitzar tasques d’assistència psiquiàtrica, diagnòstiques, terapèutiques i rehabilitadores; i desenvolupar la formació continua, la docència i la recerca en salut mental.

Més informació a www.chmcorts.com

Recursos didàctics

Xarxa
Trastorns psicotics
Trastorns d’alimentacio
Trastorn mental
Trastorn bipolar
Trastorn abus
TOC
TLP
TDAH
Salut mental
Habilitats socials
Esquizofrenia
Espai jove
Equip multidisciplinar
Depressió
Conductes saludables
Conductes risc
Manual d’educadors
Bullying
Autolesió
Ansietat
Adolescència
Diptic Espai Jove
Fitxes adolescents espai jove
Int Declaration YMH
Manual Salut Mental Educació català

Dades de contacte