Oficina d’Afers Religiosos

L’OAR és un servei de l’Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana.

L’OAR s’adreça a totes les entitats religioses que duen a terme les seves activitats a Barcelona, als diversos serveis municipals que tenen relació amb aquestes entitats i a totes les persones i les entitats interessades en la diversitat religiosa i en la seva presència a l’espai públic de la nostra ciutat.

Què fem?

Amb les seves línies d’acció, l’OAR:

  • Dona suport a les entitats religioses a l’hora de dur a terme les seves activitats a la ciutat.
  • Facilita la col·laboració entre les entitats religioses i l’Ajuntament.
  • Promou la inclusió de les entitats religioses en les xarxes ciutadanes del seu entorn i treballa per normalitzar-ne la presència a l’espai públic.
  • Fa difusió de la diversitat religiosa existent a Barcelona.

Com ho fem?

  • Acompanyant les entitats religioses en tots els processos que afecten la seva vida quotidiana (llocs de culte, activitats, subvencions, etcètera).
  • Col·laborant amb altres serveis municipals en la seva relació amb les entitats religioses.
  • Organitzant i donant suport a iniciatives i activitats que promouen el coneixement de la diversitat religiosa, així com el dret a la llibertat religiosa i la inclusió d’aquesta diversitat en les dinàmiques ciutadanes.
  • Informant sobre la diversitat religiosa a Barcelona a través del directori d’entitats religioses i centres de culte i del web.

Per què ho fem?

L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb la defensa i la garantia dels drets humans i, per això, posa en marxa un model de gestió de la diversitat religiosa centrat, d’una banda, en la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència i, de l’altra, en la laïcitat, entesa com el marc en què totes les opcions de consciència, religioses o no, poden conviure en plena igualtat i respecte.

Pàgina web