Programa EduCAC

EduCAC és un programa d’educació en comunicació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adreçat als centres educatius amb el suport del Departament d’Educació, on trobareu, entre altres qüestions, materials didàctics de suport al professorat per treballar a l’aula. Un dels itineraris del programa planteja analitzar la diversitat cultural i la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de construir el nostre imaginari col·lectiu. Es proposa treballar els conceptes d’identitat, igualtat i diferència, i  promoure actituds fonamentades en el respecte, rebutjant qualsevol tipus d’actitud excloent.

Pàgina web

Canal de Youtube