Entitats i banc de recursos didàctics

Entreu i descobriu les diferents entitats que participen al Dia de la Diversitat a Barcelona, entitats de referència de la ciutat en defensa dels drets humans.

En aquest apartat podreu trobar informació de cadascuna d’elles i els recursos didàctics que us proposen per seguir treballant els drets fonamentals al vostre centre educatiu.

 • Fundació Hospital Sant Joan de Déu

  Descripció de l'Entitat

  Sant Joan de Déu és un hospital d'alta especialització i tecnologia en el que la dona, el nen i l'adolescent són el seu centre d'interès. La nostra missió és donar una atenció integral als nostres pacients tot compaginant la vessant més humana de l'assistència amb el desenvolupament dels nous avenços científics. Més informació a http://www.hsjdbcn.org/

  Recursos didàctics

  Dades de contacte

 • Fundació Migra – Studium

  Descripció de l'Entitat

  La Fundació Migra Studium és un centre social promogut per la Companyia de Jesús a Catalunya. Treballem per a la dignitat i els drets de les persones migrades més vulnerables i els seus fills/es. Ho fem a través de l’acollida, la formació i la incidència política. Fonamentats en valors com el diàleg, la justícia i la solidaritat, treballem en la construcció d'una societat més integrada en els seus vessants intercultural i religiós. Méa informació a http://www.migrastudium.org/

  Recursos didàctics

  Espai Interreligiós Mites Hospitalitat interreligiosa

  Dades de contacte

 • Fundació Secretariat Gitano

  Descripció de l'Entitat

  La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat social intercultural sense ànim de lucre que presta serveis per al desenvolupament de la comunitat gitana a Espanya i en l'àmbit europeu. La seva activitat va començar en els anys 60, si bé es va constituir jurídicament l’any 1982. Més informació a http://gitanos.org 

  Recursos didàctics

  Discriminacion y Comunidad Gitana

  Dades de contacte

 • Joventuts d’Unitat Progressista de la ONCE

  Descripció de l'Entitat

  Unitat Progressista és una Associació pluralista, participativa, democràtica i solidària, que neix en 1985 i que recull en el seu si a tots aquells afiliats a l'ONCE que creuen en el progrés, en la solidaritat i en la integració dels discapacitats en la societat. Més informació a http://www.unidadprogresista.org/

  Recursos didàctics

  Dades de contacte

 • Justícia i Pau

  Descripció de l'Entitat

  Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc. Entre d'altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos de tortura i altres violacions de drets humans, desenvolupa accions per promoure l'increment de l'ajut oficial al desenvolupament, l'abolició del deute extern dels països pobres, la justícia en les relacions comercials internacionals, per denunciar els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d'armes i pressionar en favor del desarmament, per promoure la banca ètica, el comerç just i el consum responsable, per exigir mesures de lluita contra la pobresa i la marginació social, per defensar els drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc. Més informació a http://www.justiciaipau.org/

  Recursos didàctics

  Deconstruir la guerra Deconstruir la Guerra Fitxes alumnes Fullet exposició Justícia i Pau realitza xerrades en escoles i altres centres sobre temes diversos: la cultura de pau, les migracions i el refugi, els drets humans, el minerals de conflicte, l'economia sostenible,etc. Podeu trobar tots els temes en el següent link: http://justiciaipau.org/ca/oferta-d-activitats/per-a-escoles Vídeo de l'entitat: https://www.youtube.com/watch?v=hyBf6zF5eDM

  Dades de contacte

 • Lafede.cat

  Descripció de l'Entitat

  Organitzacions per a la Justícia Global Lafede.cat és una entitat formada per 116 entitats i treballa per fomentar una cultura de pau; per dotar la societat civil catalana de veu pròpia per a la defensa dels drets humans; i per incidir en favor de la justícia social, l’equitat arreu i la solidaritat amb els pobles del món. Més informació a www.lafede.cat

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Obertament

  Descripció de l'Entitat

  Obertament neix per tal de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones per raó de tenir alguna problemàtica de salut mental, fent que esdevinguin protagonistes del canvi. El projecte es constitueix com una plataforma de participació de la societat en la modificació de les creences, les reaccions emocionals i les conductes discriminatòries envers les persones que viuen algun trastorn mental, a més de promoure un tractament més normalitzat d’aquestes, afavorint la seva participació en els diferents espais comunitaris, laborals i de ciutadania. Més informació a http://obertament.org/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Oficina d’Atenció als Drets

  Descripció de l'Entitat

  L'Oficina per la No Discriminació és un servei que ofereix la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona per promoure els Drets Humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació. Més informació a aquí

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Plataforma per la llengua

  Descripció de l'Entitat

  La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Som una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres àmbits d'actuació. Més informació a https://www.plataforma-llengua.cat/

  Recursos didàctics

  Plataforma per la Llengua

  Dades de contacte

 • SOS Racisme

  Descripció de l'Entitat

  SOS Racisme Catalunya és una associació que des del 1989 treballa en la defensa dels Drets Humans des de l’acció antiracista. Entenem el racisme i la xenofòbia com un atac als Drets Humans i per tant lluitem per eradicar-los en tots els estrats i tots els àmbits de la societat. Reivindiquem la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones que compartim i conformem una mateixa societat, com un factor indispensable per universalitzar el concepte de ciutadania. Més informació a www.sosracisme.org

  Recursos didàctics

  El poder de les paraules

  Dades de contacte

 • Taller Ocupacional Ariadna

  Descripció de l'Entitat

  Ariadna és una associació de pares i tutors de persones amb discapacitat intel·lectual, que va ser creada l’any 1994, ubicada al Districte de Les Corts, de Barcelona, i la finalitat principal de la qual és la millora de la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, principalment a través de la creació i la gestió d’equipaments i serveis especialitzats.  Actualment la nostra activitat principal és la gestió del Centre Ocupacional Ariadna, que presta atenció diürna a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Más información en http://www.toariadna.entitatsbcn.net/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

  • T:93 162 95 72