Entidades y banco de recursos didácticos

Entrad y descubrid las diferentes entidades que participan en el Día de la Diversidad en Barcelona, entidades de referencia de la ciudad en defensa de los derechos humanos.

En este apartado podréis encontrar información de cada una de ellas y los recursos didácticos que os proponen para seguir trabajando los derechos fundamentales en vuestro centro educativo.

 • Amputats Sant Jordi

 • Shasta Daisy Produccions

 • L’Hora Lliure

  L’hora Lliure és el local de l’associació Espai i Lleure, on pots venir a jugar a l’espai de joc, o a participar en tallers, activitats i espectacles per infants i famílies. En el marc de les jornades del Dia de la Diversitat, Espai i Lleure s’encarreguen d’oferir formació en igualtat de gènere. Pàgina web
 • Oficina d’Afers Religiosos

  L’OAR és un servei de l’Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana. L’OAR s’adreça a totes les entitats religioses que duen a terme les seves activitats a Barcelona, als diversos serveis municipals que tenen relació amb aquestes entitats i a totes les persones i les entitats interessades en la diversitat religiosa i en la seva presència a l’espai públic de la nostra ciutat. Què fem? Amb les seves línies d’acció, l’OAR:
  • Dona suport a les entitats religioses a l’hora de dur a terme les seves activitats a la ciutat.
  • Facilita la col·laboració entre les entitats religioses i l’Ajuntament.
  • Promou la inclusió de les entitats religioses en les xarxes ciutadanes del seu entorn i treballa per normalitzar-ne la presència a l’espai públic.
  • Fa difusió de la diversitat religiosa existent a Barcelona.
  Com ho fem?
  • Acompanyant les entitats religioses en tots els processos que afecten la seva vida quotidiana (llocs de culte, activitats, subvencions, etcètera).
  • Col·laborant amb altres serveis municipals en la seva relació amb les entitats religioses.
  • Organitzant i donant suport a iniciatives i activitats que promouen el coneixement de la diversitat religiosa, així com el dret a la llibertat religiosa i la inclusió d’aquesta diversitat en les dinàmiques ciutadanes.
  • Informant sobre la diversitat religiosa a Barcelona a través del directori d’entitats religioses i centres de culte i del web.
  Per què ho fem? L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb la defensa i la garantia dels drets humans i, per això, posa en marxa un model de gestió de la diversitat religiosa centrat, d’una banda, en la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència i, de l’altra, en la laïcitat, entesa com el marc en què totes les opcions de consciència, religioses o no, poden conviure en plena igualtat i respecte. Pàgina web
 • Oficina per la No Discriminació

  L’Oficina per la No Discriminació (OND) és un mecanisme de garantia de drets humans a escala local dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb l'àmbit de la discriminació. El servei s'adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions patides per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Des de l'any 1998, la ciutat de Barcelona disposa d’un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació. L’OND centra els seus esforços en el següent:
  • La informació, formació i sensibilització en tot allò que faci referència a la igualtat de drets.
  • L’atenció i l’assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans. En el cas de ser una vulneració constitutiva de delicte, l'OND ofereix assessorament jurídic per a la tramitació de la denúncia oportuna per discriminació. En la resta de casos, busca una solució extrajudicial.
  • La implicació de l'Ajuntament en determinats casos que es consideren estratègics i la resolució dels quals pot suposar un canvi o transformació profunda, tant de la societat com de la política.
  • La detecció de problemes estructurals que provoquen vulneracions de drets humans i la proposta de millores per revertir-los.
  L’OND treballa de manera especialment intensa les prioritats temàtiques: discurs de l'odi i discriminació, drets civils i llibertats públiques en l'ús de l'espai públic, i plena ciutadania. Pàgina web
 • Vincles BCN

  VinclesBCN és un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social. L’Ajuntament prestarà a les persones grans que siguin usuàries del servei una tauleta amb l’aplicació instal·lada i amb connexió a internet per poder utilitzar l’app VinclesBCN. L’app Vincles és una aplicació accessible i molt intuïtiva que s’ha dissenyat pensant en la persona gran. Aquesta aplicació permet a l’usuari comunicar-se i interactuar mitjançant videotrucades i missatges de vídeo o veu, tant amb la seva família i amics com amb les persones grans que formen part del grup d’usuaris Vincles. Els familiars i amics de la persona usuària s’hauran de descarregar l’aplicació Vincles al seu smartphone, disponible en Android i iOS. Pàgina web
 • Fridays for Future – Barcelona

  #FridaysForFuture és un moviment que es va iniciar l’agost del 2018, després que Greta Thunberg, de només 15 anys, s’assegués davant del parlament suec cada dia durant tres setmanes per protestar contra la falta d’acció sobre la crisi climàtica. Va publicar el que feia a Instagram i Twitter i aviat va ser viral. El 8 de setembre, Greta va decidir continuar lluitant tots els divendres fins que les polítiques suequees proporcionessin una via segura d'acord amb l'acord de París. Els hashtags #FridaysForFuture i #Climatestrike es van estendre i molts estudiants i adults van començar a protestar fora dels seus parlaments i ajuntaments locals a tot el món.
 • Centre LGTBI Barcelona

  El Centre LGTBI de Barcelona és l’equipament de referència en temàtica LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals). La comunitat LGTBI i la resta de la ciutadania disposen d’un equipament públic transversal des d’on s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions. A més, el Centre desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat, i que complementa les activitats que promouen les diverses entitats que fan ús d’aquest equipament de manera permanent o puntual. El Centre LGTBI de Barcelona esdevé, així, un punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere. El Centre treballa per la defensa dels drets LGTBI donant resposta als preceptes de la Llei 11/2014, al Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 i altres normes relatives a la lluita contra la discriminació de les persones LGTBI Pàgina web
 • Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat

  La Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat treballa per un model de ciutat diversa i intercultural en què totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat. La Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat té com a objectiu fer concret el dret a la ciutat i vetllar pel compliment dels drets humans a la ciutat. Els drets humans no són res abstracte sinó que cal pensar-los i promoure’ls en el marc del territori on s’exerceixen, en aquest cas, tal com hem esmentat, a la ciutat i als seus barris. Segons la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, “la ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social, econòmica, cultural i ecològica, cosa que comporta assumir deures de solidaritat”. La nostra aproximació als drets de ciutadania es fa des d’una mirada inclusiva respecte a la diversitat de la nostra ciutat, amb un plantejament intercultural.  Per tant, a Barcelona treballem per un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat.  Aquesta perspectiva intercultural, de la qual Barcelona ja és un referent a escala internacional, significa el reconeixement de la diversitat des de plantejaments d’interacció positiva i no-discriminació. En aquest sentit, el programa “Barcelona, ciutat de drets” té el repte de coordinar-se i buscar sinergies amb el programa “Barcelona intercultural”, combinant la perspectiva intercultural amb l’enfocament basat en els drets humans, que són les dues línies estratègiques i metodològiques en què es basen. Pàgina web
 • Programa EduCAC

  EduCAC es un programa de educación en comunicación del Consell de l’Audiovisual de Catalunya dirigido a los centros educativos con el soporte del Departament d’Educació, donde encontraréis, entre otras cuestiones, materiales didácticos de soporte al profesorado para trabajar en el aula. Uno de los itinerarios del programa plantea analizar la diversidad cultural y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en construir el nuestro imaginario colectivo. Se propone trabajar los conceptos de identidad, igualdad y diferencia, y  promover actitudes basadas en el respecto, rechazando cualquier tipo de actitud excluyente. Página web Canal de Youtube
 • Associació Lectura Fàcil

  Descripción de la Entidad

  Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 2003, que trabaja para acercar la lectura, la cultura y la información a todo el mundo, con especial atención a las personas que tienen dificultades lectoras. La ALF se ha consolidado como centro de información y referencia de iniciativas en el entorno de la Lectura Fácil. Sus actividades se centran en 5 áreas: 1. Impulso a la edición de textos LF 2. Accesibilidad informativa 3. Fomento de la lectura 4. Formación 5. Colaboración con entidades Más información en www.lecturafacil.net

  Recursos didácticos

  1. Libros LF El catálogo de libros de Lectura Fácil cuenta con 150 títulos, en catalán y castellano, publicados por diferentes editoriales. 2. Actividades y guías didácticas -Apoyo curricular Materias, enunciados y recursos didácticos en Lectura Fácil -Apoyo a la lectura Actividades y guías didácticas para trabajar los libros LF Documentos informativos, administrativos y legales adaptados a LF -Ruta literaria en Collbató De la mano de M. Àngels Sellés, autora del libro “De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil vivida por un niño” conoceremos los rincones singulares y emblemáticos del pueblo de Collbató que son el escenario narrativo del libro. Libros de Lectura Fácil Mapa de Lectura Fácil Clubes de lectura

  Datos de contacto

 • DISCAN

  Descripción de la Entidad

  AAS DISCAN nació con el fin de ofrecer un servicio al colectivo de personas con discapacidad, gente mayor y personas con riesgo de exclusión social. Más información en www.discan.org

  Recursos didàctics

   

  Dades de contacte

 • Dones lesbianes, bisexuals i pansexuals a Catalunya

  Descripció de l'Entitat

  LesBiCat és un grup de dones lesbianes, bisexuals i pansexuals de Catalunya que treballem des d’una perspectiva de gènere per la transformació social. Vam néixer com a LesCat en el si de la Coordinadora LGTB, que es va dissoldre l’any passat. Actualment, amb el nom de LesBiCat, fem el nostre camí soles i anem creixent duent a terme diferents projectes i participant-hi. Més informació a https://lesbianesacatalunya.wordpress.com/

  Dades de contacte

 • Acathi

  Descripción de la Entidad

  Acathi es una asociación formada por personas de orígenes diversos: migradas, refugiadas, y / o LGTBIQ+ (en todas sus variedades). Una diversidad de identidades que forman la esencia de un proyecto que pretende incidir sobre la realidad de las personas migradas LGTBIQ+, por justicia y derechos humanos. La interculturalidad, la diversidad de género y sexual son nuestros ejes principales, trabajamos para generar entornos inclusivos donde todes puedan acceder a sus derechos y libertades. Acompañamos, asesoramos y garantizamos una atención integral para luchar contra la exclusión social. Para nosotres la diversidad, cultural, sexual y de género es una expresión de la variedad y pluralismo de las sociedades en que vivimos. Luchamos contra el racismo, el machismo y la LGTBIQfobia. Creemos en el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, la solidaridad y las relaciones horizontales como herramientas de empoderamiento personal y colectivo. Más información en http://www.acathi.org/

  Recursos didácticos

  Bcn teixint històries Origens voluntaris Diversos en orígens, iguals en drets Salvar la vida Nou model sanitari per al col·lectiu trans https://www.youtube.com/watch?v=rBaUyt_Dvzg&feature=youtu.be

  Datos de contacto

 • Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

  Descripción de la Entidad

  L'ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) es una asociación ecuménica que reúne cristianos de todas las confesiones, para luchar para la abolición de la tortura i la pena capital. Los cristianos nos comprometemos a luchar por un mundo sin tortura, que por si misma es incompatible con la dignidad humana. Es en el evangelio donde encontramos nuestra fuerza para la acción. La fe en el Cristo muerto y resucitado nos da la fuerza para esperar y actuar para la abolición de la tortura. Más información en http://acat.pangea.org/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • ActivaMent Catalunya Associació

  Descripción de la Entidad

  Es una asociación de personas que pasan o han pasado la experiencia del trastorno mental y que se organizan para participar com agente activo en el ámbito de la salud mental de Cataluña. Quieren mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas del colectivo y hacer de esta una sociedad más justa e inclusiva. Más información en http://www.activament.org/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Agència de l’ONU per als Refugiats Comitè Català

  Descripción de la Entidad

  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y para promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y tiene más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo en 125 países. Más información en http://www.eacnur.org/

  Recursos didácticos

  Tríptic "Escoltem els refugiats" Fitxa Tecnica "Escoltem els refugiats" Guia "Escoltem els refugiats" Catalunya i l'exili

  Datos de contacto

 • Albert Folk

  Descripción de la Entidad

  Albert Folk es un realizador audiovisual dedicado fundamentalmente al documental y centrado en temas sociales. Esta actividad profesional se complementa con una tarea docente y educativa, sea en cineforums entorno a sus films, como en la formación audiovisual para adultos, jóvenes y profesorado. Más información en http://albertfolk.com/

  Recursos didácticos

  Ciutat Vella C.B. (Documental, Pdf)

  Datos de contacto

 • Assemblea per la Diversitat

  Descripción de la Entidad

  Assemblea per la Diversitat somos un grupo de jóvenes afiliados a la ONCE organizados de forma democrática, horizontal y libre que pretendemos establecer un espacio de diálogo abierto, plural, crítico e independiente. Assemblea per la Diversitat nace con el objetivo de renovar de forma transversal la actividad social y cultural de la ONCE para mejorar las condiciones de vida de los invidentes y deficientes visuales que pertenecen a la entidad y, en general, a todos los colectivos que sufren cualquier tipo de diversidad funcional. Más información en http://www.diversitat.cat/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Associación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM)

  Descripción de la Entidad

  L’ACIM es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que, desde el año 1988, reúne a profesionales y instituciones de Cataluña, de diversas disciplinas, y que trabaja en ámbitos relacionados con la infancia y la familia: Defensando y difundiendo los derechos de los niños y niñas. Combatiendo activamente el maltrato infantil, promoviendo actuaciones destinadas a evitarlos. Velando por las necesidades de los niños y niñas. Más enformación en http://www.acim.cat/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3

  Descripción de la Entidad

  La Asociación Discapacidad Visual Cataluña: B1+B2+B3 somos una entidad sin ánimo de lucro que damos servicios a personas con discapacidad visual para mejorar su calidad de vida y ejercemos una tarea de divulgación de la problemática del colectivo para conseguir mejorar su integración social. La finalidad de la entidad es prestar servicio a estas personas, sin discriminación en función de su grado de discapacidad, que puede ser total (B1), severa (B2) y leve (B3), ni en función de su nacionalidad. Más información en http://www.b1b2b3.org/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Barcelonya

  Descripción de la Entidad

  Somos un equipo de profesionales y creativos amantes de la innovación en sostenibilidad y la comunicación situados en Barcelona. La cooperativa Barcelonya fue fundada en el año 2008 por los emprendedores sociales Alexis Urusoff y Heloise Buckland, y reúne a expertos en comunicación, educación y el desarrollo sostenible. Llevamos más de 20 años trabajando por un cambio social en el Reino Unido, España y América Latina. Ayudamos e involucramos a particulares y organizaciones a maximizar su potencial como a agentes de cambio con la finalidad de ayudar a resolver los retos sociales, ambientales y económicos más urgentes. Más informació en http://barcelonya.com/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

  • T:93 424 52 02
 • Casa Asia

  Descripció de l'Entitat

  Casa Asia se creó con la voluntad de fortalecer el conocimiento i el diálogo sobre Asia en España, con el análisis y la discusión de temas cívicos, políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, y así apoyar a actividades y proyectos que contribuyeran a la mejora entre las sociedades asiáticas y española a fin de promover el desarrollo en sus relaciones. Más información en http://www.casaasia.cat/

  Recursos didácticos

  Proyectos de la Escola de Bambú para el 2014-2015 Proyectos de la Escola de Bambú para el 2016-2017

  Datos de contacto

 • Centre d’Higiene Mental Les Corts

  Descripción de la Entidad

  Federación de Plataformas de Entidades de personas con discapacidad del Distrito de les Corts - CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi El Centre d’Higiene Mental Les Corts inició sus actividades el verano de 1975, por iniciativa de un colectivo de profesionales y con la finalidad de desarrollar un proyecto de salud mental comunitaria. Los objetivos eran promover la salud mental de la población, la prevención de la enfermedad mental y la educación por la salud; coordinar les actividades y apoyar la atención primaria de salud, los servicios sociales, comunitarios i educativos; realizar tareas de asistencia psiquiátrica, diagnásticas, terapéuticas y rehabilitadoras; y desarrollar la formación continua, la docencia y la investigación en salut mental. Más información en www.chmcorts.com

  Recursos didácticos

  Xarxa Trastorns psicotics Trastorns d'alimentacio Trastorn mental Trastorn bipolar Trastorn abus TOC TLP TDAH Salut mental Habilitats socials Esquizofrenia Espai jove Equip multidisciplinar Depressió Conductes saludables Conductes risc Manual d'educadors Bullying Autolesió Ansietat Adolescència Diptic Espai Jove Fitxes adolescents espai jove Int Declaration YMH Manual Salut Mental Educació català

  Datos de contacto

 • Connectats

  Descripción de la Entidad

  Connectats se posiciona como un taller creativo permanente que desarrolla proyectos artísticos, educativos y de comunicación social. Consideramos necesario promover ámbitos de confluencia entre disciplinas, abrir espacios que posibiliten la innovación en los procesos, crear experiencias de conecimiento compartido que inspiren ideas i propicien iniciativas viables que incidan en el contexto social. Más información en www.connectats.org

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Consell de la Joventut de Barcelona

  Descripción de la Entidad

  El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) es la plataforma interasociativa que coordina y representa las principales entidades juveniles de la ciudad. El CJB nació el 1980 como instrumento democrático de participación y acción juvenil, para promover el crecimiento de un asociacionismo fuerte y articulada. El CJB defiende el asociacionismo como herramienta de participación y de acción fundamental, que hay que defender y potenciar, especialmente, entre la población más joven. Desde el CJB se defiende una valoración más real i positiva de la gente joven y del movimiento asociativo juvenil entre otros sectores sociales de la ciudad, fomentando y potenciando las entidades juveniles como las verdaderas escuelas de formación en los procesos democráticos, participativos y de toma de decisiones. Més informació a www.cjb.cat

  Recursos didácticos

  CJB - Presentació Dia Diversitat

  Datos de contacto

 • Xarxa Barcelona Antirumors

  Descripción de la Entidad

  ¿Quién somos? Somos personas, asociaciones, entidades, equipamientos, programas y servicios municipales y el Ayuntamiento de Barcelona que trabajamos de forma colaborativa para eliminar los rumores, los estereotipos y las discriminaciones que dificultan la convivencia en la ciudad. Actualmente, somos casi 1000 miembros, entre entidades y personas a título individual. ¿Qué hacemos? Actuamos de forma cooperativa y conjunta para erradicar los rumores y los estereotipos que pueden generar actitudes de discriminación y racismo y, por lo tanto, dificultar la convivencia positiva e intercultural entre personas de diferentes culturas. Queremos sumar en este esfuerzo todas las experiencias, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros puede aportar reflexiones y nuevas ideas para continuar construyendo una ciudadanía diversa y cohesionada. Somos, por lo tanto, una red abierta a la participación de todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos conjuntamente con las personas, entidades y diferentes equipamientos de la ciudad con el objetivo de incidir en sectores clave: educación y comercio, entre otros. Hacemos acciones de sensibilización desde la proximidad y a través de diferentes materiales, recursos y actividades anti rumores. Buscamos sinergias con los diferentes medios de comunicación para lograr un tratamiento más positivo de la diversidad cultural. ¿Cómo nos organizamos? Trabajamos en comisiones y grupos que se forman voluntariamente por miembros de la Xarxa Antirumors (asociaciones, entidades, equipamientos, programas y servicios municipales, y el Ayuntamiento de Barcelona): • Comisión directora (escogida democráticamente por los miembros de la Xarxa Antirumors) Grupos de Trabajo • Formación • Comunicación • Acción en el territorio Más información en http://www.interculturalitat.cat/ y en http://www.bcnantirumors.cat/

  Recursos didácticos

  Catálogo de Actividades Antirumores (En curso) Cómics Blanca Rosita Barcelona (En curso) Manuales antirumores  Guía práctica del agente antirumores Guía de bolsillo del agente antirumors: (En curso) Documentos de la Xarxa BCN Antirumors: Vídeo de los 5 años de la Red BCN Antirumors: https://www.youtube.com/watch?v=ct5LxQagvJ8&list=PLyfTUAwaYxGUUxahFm9SgOp5t-mgqMg3U&index=2 Infografia explicativa de la Xarxa BCN Antirumors: https://youtu.be/ct5LxQagvJ8?list=PLyfTUAwaYxGUUxahFm9SgOp5t-mgqMg3U Para más información: barcelona.cat/interculturalitat https://ca-es.facebook.com/BCNAccioIntercultural https://twitter.com/bcnantirumors

  Datos de contacto

 • Espai Jove La Fontana

  Descripción de la Entidad

  L'Espai Jove La Fontana es un equipamiento público del Distrito de Gràcia y està gestionado por el Consell de la Juventud de Barcelona. El edificio, además de acoger las propuestas e inquietudes juveniles, aloja también dos entidades que ofrecen desde aquí sus servicios a los jóvenes i a las asociaciones juveniles: el Punto de Información Juvenil de Gràcia (PIJ) y el Centro de Recursos para las Asociaciones Juveniles de Barcelona(CRAJ). Más información en http://lafontana.org/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • EspaiJove.net

  Descripción de la Entidad

  “L'Espai Jove” es un programa comunitario de educación sanitaria con una duración prevista de 3 años (2012-2014), dirigido a los jóvenes de los distritos de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. La finalidad de la intervención es aumentar el nivel de conocimiento sobre salud mental en la población joven, las familias y los profesionales que trebajan en contacto directo con ella. Más información en http://www.espaijove.net/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Federación ECOM

  Descripción de la Entidad

  ECOM es un movimiento asociativo integrado por organizaciones de personas con discapacidad física y que queremos defender el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física y trabajar para la mejora de su calidad de vida. Más información en http://www.ecom.cat/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Fundación Hospital Sant Joan de Déu

  Descripción de la Entidad

  Sant Joan de Déu es un hospital de alta especialización y tecnología en el que la mujer, el niño y el adolescente son su centro de interés. Nuestra misión es dar una atención integral a nuestros pacientes compaginando la vertiente más humana de la asistencia con el desarrollo de los nuevos adelantos científicos. Más información en http://www.hsjdbcn.org/

  Recursos didácticos


  Datos de contacto

 • Fundación Migra – Studium

  Descripción de la Entidad

  La Fundación Migra Studium es un centro social promovido por la Companyia de Jesús a Catalunya. Trabajamos para la dignidad y los derechos de las personas migradas más vulnerables y sus hijos/as. Lo hacemos a través de la acogida, la formación y la incidencia política. Basados en valores como el diálogo, la justicia i la solidaridad, trabajamos en la construcción de una sociedad más integrada en sus vertientes intercultural y religiosa. Más información en http://www.migrastudium.org/

  Recursos didácticos

  Espacio Interreligioso Mitos Hospitalidad interreligiosa

  Datos de contacto

 • Fundación Secretariado Gitano

  Descripción de la Entidad

  La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien se constituyó jurídicamente en 1982. Esta misión está encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Para ello la FSG desarrolla todo tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus condiciones de vida, a promover la igualdad de trato y a evitar toda forma de discriminación, así como a promover el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana. La diversidad de nuestra sociedad hace que el discurso de la interculturalidad sea cada vez más pertinente, por lo que debemos proyectar bien el carácter de organización intercultural como una de nuestras señas de identidad y como propuesta para toda la sociedad. Más información en http://gitanos.org 

  Recursos didácticos

  Discriminacion y Comunidad Gitana

  Datos de contacto