Taller Ocupacional Ariadna

Descripció de l’Entitat

Ariadna és una associació de pares i tutors de persones amb discapacitat intel·lectual, que va ser creada l’any 1994, ubicada al Districte de Les Corts, de Barcelona, i la finalitat principal de la qual és la millora de la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, principalment a través de la creació i la gestió d’equipaments i serveis especialitzats. 
Actualment la nostra activitat principal és la gestió del Centre Ocupacional Ariadna, que presta atenció diürna a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Más información en http://www.toariadna.entitatsbcn.net/

Recursos didàctics


Dades de contacte

  • Telf: 93 162 95 72