Lafede.cat

Descripció de l’Entitat

Organitzacions per a la Justícia Global
Lafede.cat és una entitat formada per 116 entitats i treballa per fomentar una cultura de pau; per dotar la societat civil catalana de veu pròpia per a la defensa dels drets humans; i per incidir en favor de la justícia social, l’equitat arreu i la solidaritat amb els pobles del món.

Més informació a www.lafede.cat

Recursos didàctics


Dades de contacte