Fundació Secretariat Gitano

Descripció de l’Entitat

La Fundació Secretariat Gitano (FSG) és una entitat social intercultural sense ànim de lucre que presta serveis per al desenvolupament de la comunitat gitana a Espanya i en l’àmbit europeu. La seva activitat va començar en els anys 60, si bé es va constituir jurídicament l’any 1982.

Més informació a http://gitanos.org 

Recursos didàctics

Discriminacion y Comunidad Gitana

Dades de contacte