IMMB- Programa Educatiu Menjo sa, sostenible, de Mercat

Des del 1991, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona compta amb dues eines fonamentals per a la modernització dels mercats: la nova Ordenança Municipal i els nous models de gestió.

Pel que fa a la seva actuació es focalitza en 3 camps: millorar infraestructures i serveis, actualitzar l’oferta comercial i incorporar polítiques de promoció comercial. Tot això sense oblidar una gestió que demana un nou model de mercat per al segle XXI, l’adaptació dels mercats al seu entorn i la recuperació del paper cívic de cohesió dels mercats.

Més informació a https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/canal/institut-municipal-de-mercats-de-barcelona