Justícia i Pau

Descripció de l’Entitat

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient.
Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.
Entre d’altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos de tortura i altres violacions de drets humans, desenvolupa accions per promoure l’increment de l’ajut oficial al desenvolupament, l’abolició del deute extern dels països pobres, la justícia en les relacions comercials internacionals, per denunciar els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes i pressionar en favor del desarmament, per promoure la banca ètica, el comerç just i el consum responsable, per exigir mesures de lluita contra la pobresa i la marginació social, per defensar els drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Més informació a http://www.justiciaipau.org/

Recursos didàctics

Deconstruir la guerra
Deconstruir la Guerra Fitxes alumnes
Fullet exposició
Justícia i Pau realitza xerrades en escoles i altres centres sobre temes diversos: la cultura de pau, les migracions i el refugi, els drets humans, el minerals de conflicte, l’economia sostenible,etc. Podeu trobar tots els temes en el següent link: http://justiciaipau.org/ca/oferta-d-activitats/per-a-escoles
Vídeo de l’entitat:

Dades de contacte