Obertament

Descripció de l’Entitat

Obertament neix per tal de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones per raó de tenir alguna problemàtica de salut mental, fent que esdevinguin protagonistes del canvi.
El projecte es constitueix com una plataforma de participació de la societat en la modificació de les creences, les reaccions emocionals i les conductes discriminatòries envers les persones que viuen algun trastorn mental, a més de promoure un tractament més normalitzat d’aquestes, afavorint la seva participació en els diferents espais comunitaris, laborals i de ciutadania.

Més informació a http://obertament.org/

Recursos didàctics


Dades de contacte