Projecte Shoá

El “Projecte Shoá” és una iniciativa educativa gratuïta uruguaiana fundada el 2009 amb l’objectiu de transmetre de ben a prop en què va consistir el Shoá, la història de l’holocaust, als joves per reflexionar conjuntament sobre l’impacte en el futur de la societat i, al mateix temps, obrir espais de reflexió sobre els paradigmes mentals i actitudinals de la tolerància, el respecte i la no indiferència.

Més informació a https://www.proyectoshoa.com

Recursos didàctics
https://serveiseducatius.xtec.cat/badalona/wp-content/uploads/usu1088/2021/03/Presentacio%CC%81n-Proyecto-Shoa.pdf