Guia Jove d’Accions pels Drets Humans 2015

La guia 2015

Aquesta guia és el resultat del treball dels i les joves dels instituts de la ciutat de Barcelona que han participat al Dia de la Diversitat del 2015.

Aquesta activitat té la intenció de fomentar el respecte als drets fonamentals entre l’alumnat de la ciutat a través de dues sessions a l’aula i una trobada amb les entitats de la ciutat que treballen per la defensa dels Drets Humans.

El Dia de la Diversitat és una iniciativa que promou l’Ajuntament de Barcelona des de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Àrea de Drets Socials amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació, el suport de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals (FRA) i la participació d’entitats de referència de la ciutat en defensa dels Drets Humans.

La “Guia jove d’accions pels Drets Humans” que teniu a les mans és el recull de les accions que han estat pensant les noies i els nois dels instituts després de viure aquest procés i que s’han compromès a posar en pràctica en el seu dia a dia.

D’aquesta manera, l’autoria del contingut és d’aquests alumnes que han fet un treball de reflexió sobre l’entorn en què es troben i de quina manera poden incidir-hi perquè sigui millor.

La guia està organitzada seguint els 10 drets que s’han fet servir de referència durant tot el procés: Respecte a les persones, Respecte a la vida privada i familiar, Diversitat familiar i sexual, Dret a rebre una educació i formació, Dret a ser immigrant, No discriminació, Diversitat lingüística, Diversitat cultural, Dret a la salut i Ciutadania activa i participació social.

Aquests drets de referència estan basats en els Drets Fonamentals.

La redacció de les accions s’ha conservat com en l’original sempre que ha estat possible.

Centres participants

Fedac Sant Andreu Nou Barris
Institut Príncep Girona Horta Guinardó
Escola Patufet Gràcia
Escola Mare de Déu del Coll Horta Guinardó
Institut Jaume Balmes Eixample
Institut Menéndez y Pelayo Sarrià – Sant Gervasi
Escola Pérez Iborra Eixample
Institut Milà i Fontanals Ciutat Vella
Escola Especialitzada La Sagrera Sant Martí
Institut Barcelona – Congrés Nou Barris
Institut Josep Comas i Solà Sant Andreu
Institut Sant Andreu Nou Barris
Institut Vila de Gràcia Gràcia
Institut Les Corts Les Corts
Institut Salvador Espriu Sant Martí
Institut Ferran Tallada Horta-Guinardó
Institut Joan Salvat Papasseit Ciutat Vella
Centre educatiu Regina Carmeli Horta-Guinardó
Institut XXV Olimpíada Sants-Montjuïc
Institut Escola Turó de Roquetes Nou Barris

Els 10 drets de la Guía 2015

Ciutadania activa i participació social

Tot ciutadà té dret a participar de la vida política i social de forma activa, mitjançant eleccions. Tota persona té dret a ser escoltada sempre que hi hagi un assumpte que la concerneixi i que la pugui afectar. Tot ciutadà ha de tenir accés a la documentació de les institucions.

Dret a la salut

Tota persona té dret a accedir a una prevenció sanitària i a beneficiar‐se de l’atenció sanitària en les condicions establertes per les lleis del lloc on viu.

Diversitat cultural

Es respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. No es permeten les expulsions col·lectives. Totes les persones són iguals davant la llei.

Diversitat lingüística

Es respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. Totes les persones són iguals davant la llei.

No discriminació

Totes les persones són iguals davant la llei. Es prohibeix qualsevol discriminació i, en particular, la que té a veure amb raons de gènere, origen ètnic o social, minories ètniques, patrimoni, discapacitat, edat o orientació sexual.

Dret a ser immigrant

Tota persona té dret a ser asilat dins del respecte de la llei.

Dret a rebre una educació i formació

Tota persona té dret a rebre una educació i a tenir accés a la formació professional i permanent.

Diversitat familiar i sexual

Tota persona té dret a formar una família segons la llei del lloc on viu.

Respecte a la vida privada i familiar

Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar; la del seu domicili i les seves comunicacions. Tota persona té dret a la protecció de les seves dades.

Respecte a les persones

La dignitat humana és inviolable. Serà respectada i protegida. Ningú no podrà ser sotmès a tracte degradant. Tota persona té dret a la seva integritat física i psíquica.