Autor del archivo para Administrador

 • Ciutadania activa i participació social

  Tot ciutadà té dret a participar de la vida política i social de forma activa, mitjançant eleccions. Tota persona...

  0
 • Dret a la salut

  Tota persona té dret a accedir a una prevenció sanitària i a beneficiar‐se de l’atenció sanitària en les condicions...

  0
 • Diversitat cultural

  Es respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. No es permeten les expulsions col·lectives. Totes les persones són iguals...

  0
 • Diversitat lingüística

  Es respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. Totes les persones són iguals davant la llei. Escola Gravi tothom...

  2
 • No discriminació

  Totes les persones són iguals davant la llei. Es prohibeix qualsevol discriminació i, en particular, la que té a...

  0
 • Dret a ser immigrant

  Tota persona té dret a ser asilat dins del respecte de la llei. Part dels articles 7, 8, 9,...

  0
 • Dret a rebre una educació i formació

  Tota persona té dret a rebre una educació i a tenir accés a la formació professional i permanent. Escola...

  0
 • 0
 • 0
 • 0