Entitats i banc de recursos didàctics

Entreu i descobriu les diferents entitats que participen al Dia de la Diversitat a Barcelona, entitats de referència de la ciutat en defensa dels drets humans.

En aquest apartat podreu trobar informació de cadascuna d’elles i els recursos didàctics que us proposen per seguir treballant els drets fonamentals al vostre centre educatiu.

 • Projecte Shoá

  El “Projecte Shoá” és una iniciativa educativa gratuïta uruguaiana fundada el 2009 amb l’objectiu de transmetre de ben a prop en què va consistir el Shoá, la història de l’holocaust, als joves per reflexionar conjuntament sobre l’impacte en el futur de la societat i, al mateix temps, obrir espais de reflexió sobre els paradigmes mentals i actitudinals de la tolerància, el respecte i la no indiferència. Més informació a https://www.proyectoshoa.com Recursos didàctics https://serveiseducatius.xtec.cat/badalona/wp-content/uploads/usu1088/2021/03/Presentacio%CC%81n-Proyecto-Shoa.pdf
 • IMMB- Programa Educatiu Menjo sa, sostenible, de Mercat

  Des del 1991, l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona compta amb dues eines fonamentals per a la modernització dels mercats: la nova Ordenança Municipal i els nous models de gestió. Pel que fa a la seva actuació es focalitza en 3 camps: millorar infraestructures i serveis, actualitzar l'oferta comercial i incorporar polítiques de promoció comercial. Tot això sense oblidar una gestió que demana un nou model de mercat per al segle XXI, l'adaptació dels mercats al seu entorn i la recuperació del paper cívic de cohesió dels mercats. Més informació a https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/canal/institut-municipal-de-mercats-de-barcelona
 • Fronteres Invisibles

  Som Fronteres Invisibles, un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten. Concretament, ens centrem en treballar les migracions i tot el que se’n desprèn d’aquestes. A través d'un joc de taula, acudim als espais educatius del nostre país cercant establir un diàleg que permeti als infants i als joves entendre la complexitat de les discriminacions que socialment es perpetuen. A partir d'un joc de taula, posem de relleu la realitat amb la qual una persona migrant es troba quan arriba a l'Estat Espanyol com ho són les traves burocràtiques i la brutalitat social. Posteriorment, creem un espai de debat on poder dialogar sobre quin paper juguem tots plegats amb el racisme i com combatre’l. Més informació a https://fronteresinvisible.wixsite.com/frinvisibles
 • Amputats Sant Jordi

 • Shasta Daisy Produccions

 • L’Hora Lliure

  L’hora Lliure és el local de l’associació Espai i Lleure, on pots venir a jugar a l’espai de joc, o a participar en tallers, activitats i espectacles per infants i famílies. En el marc de les jornades del Dia de la Diversitat, Espai i Lleure s’encarreguen d’oferir formació en igualtat de gènere. Pàgina web
 • Oficina d’Afers Religiosos

  L’OAR és un servei de l’Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana. L’OAR s’adreça a totes les entitats religioses que duen a terme les seves activitats a Barcelona, als diversos serveis municipals que tenen relació amb aquestes entitats i a totes les persones i les entitats interessades en la diversitat religiosa i en la seva presència a l’espai públic de la nostra ciutat. Què fem? Amb les seves línies d’acció, l’OAR:
  • Dona suport a les entitats religioses a l’hora de dur a terme les seves activitats a la ciutat.
  • Facilita la col·laboració entre les entitats religioses i l’Ajuntament.
  • Promou la inclusió de les entitats religioses en les xarxes ciutadanes del seu entorn i treballa per normalitzar-ne la presència a l’espai públic.
  • Fa difusió de la diversitat religiosa existent a Barcelona.
  Com ho fem?
  • Acompanyant les entitats religioses en tots els processos que afecten la seva vida quotidiana (llocs de culte, activitats, subvencions, etcètera).
  • Col·laborant amb altres serveis municipals en la seva relació amb les entitats religioses.
  • Organitzant i donant suport a iniciatives i activitats que promouen el coneixement de la diversitat religiosa, així com el dret a la llibertat religiosa i la inclusió d’aquesta diversitat en les dinàmiques ciutadanes.
  • Informant sobre la diversitat religiosa a Barcelona a través del directori d’entitats religioses i centres de culte i del web.
  Per què ho fem? L’Ajuntament de Barcelona està compromès amb la defensa i la garantia dels drets humans i, per això, posa en marxa un model de gestió de la diversitat religiosa centrat, d’una banda, en la garantia del dret a la llibertat religiosa i de consciència i, de l’altra, en la laïcitat, entesa com el marc en què totes les opcions de consciència, religioses o no, poden conviure en plena igualtat i respecte. Pàgina web
 • Oficina per la No Discriminació

  L’Oficina per la No Discriminació (OND) és un mecanisme de garantia de drets humans a escala local dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb l'àmbit de la discriminació. El servei s'adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions patides per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. Des de l'any 1998, la ciutat de Barcelona disposa d’un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació. L’OND centra els seus esforços en el següent:
  • La informació, formació i sensibilització en tot allò que faci referència a la igualtat de drets.
  • L’atenció i l’assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans. En el cas de ser una vulneració constitutiva de delicte, l'OND ofereix assessorament jurídic per a la tramitació de la denúncia oportuna per discriminació. En la resta de casos, busca una solució extrajudicial.
  • La implicació de l'Ajuntament en determinats casos que es consideren estratègics i la resolució dels quals pot suposar un canvi o transformació profunda, tant de la societat com de la política.
  • La detecció de problemes estructurals que provoquen vulneracions de drets humans i la proposta de millores per revertir-los.
  L’OND treballa de manera especialment intensa les prioritats temàtiques: discurs de l'odi i discriminació, drets civils i llibertats públiques en l'ús de l'espai públic, i plena ciutadania. Pàgina web
 • Vincles BCN

  VinclesBCN és un servei de l’ Àrea de Drets Socials de l’ Ajuntament de Barcelona que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social. L’Ajuntament prestarà a les persones grans que siguin usuàries del servei una tauleta amb l’aplicació instal·lada i amb connexió a internet per poder utilitzar l’app VinclesBCN. L’app Vincles és una aplicació accessible i molt intuïtiva que s’ha dissenyat pensant en la persona gran. Aquesta aplicació permet a l’usuari comunicar-se i interactuar mitjançant videotrucades i missatges de vídeo o veu, tant amb la seva família i amics com amb les persones grans que formen part del grup d’usuaris Vincles. Els familiars i amics de la persona usuària s’hauran de descarregar l’aplicació Vincles al seu smartphone, disponible en Android i iOS. Pàgina web
 • Fridays for Future – Barcelona

  #FridaysForFuture és un moviment que es va iniciar l’agost del 2018, després que Greta Thunberg, de només 15 anys, s’assegués davant del parlament suec cada dia durant tres setmanes per protestar contra la falta d’acció sobre la crisi climàtica. Va publicar el que feia a Instagram i Twitter i aviat va ser viral. El 8 de setembre, Greta va decidir continuar lluitant tots els divendres fins que les polítiques suequees proporcionessin una via segura d'acord amb l'acord de París. Els hashtags #FridaysForFuture i #Climatestrike es van estendre i molts estudiants i adults van començar a protestar fora dels seus parlaments i ajuntaments locals a tot el món.
 • Centre LGTBI Barcelona

  El Centre LGTBI de Barcelona és l’equipament de referència en temàtica LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals). La comunitat LGTBI i la resta de la ciutadania disposen d’un equipament públic transversal des d’on s’ofereix un ampli catàleg de serveis d’informació, orientació i atenció directa, en coordinació amb les entitats i les diverses administracions. A més, el Centre desenvolupa un programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització obert a tota la societat, i que complementa les activitats que promouen les diverses entitats que fan ús d’aquest equipament de manera permanent o puntual. El Centre LGTBI de Barcelona esdevé, així, un punt de trobada, reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere. El Centre treballa per la defensa dels drets LGTBI donant resposta als preceptes de la Llei 11/2014, al Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 i altres normes relatives a la lluita contra la discriminació de les persones LGTBI Pàgina web
 • Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat

  La Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat treballa per un model de ciutat diversa i intercultural en què totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat. La Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat té com a objectiu fer concret el dret a la ciutat i vetllar pel compliment dels drets humans a la ciutat. Els drets humans no són res abstracte sinó que cal pensar-los i promoure’ls en el marc del territori on s’exerceixen, en aquest cas, tal com hem esmentat, a la ciutat i als seus barris. Segons la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, “la ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política, social, econòmica, cultural i ecològica, cosa que comporta assumir deures de solidaritat”. La nostra aproximació als drets de ciutadania es fa des d’una mirada inclusiva respecte a la diversitat de la nostra ciutat, amb un plantejament intercultural.  Per tant, a Barcelona treballem per un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat.  Aquesta perspectiva intercultural, de la qual Barcelona ja és un referent a escala internacional, significa el reconeixement de la diversitat des de plantejaments d’interacció positiva i no-discriminació. En aquest sentit, el programa “Barcelona, ciutat de drets” té el repte de coordinar-se i buscar sinergies amb el programa “Barcelona intercultural”, combinant la perspectiva intercultural amb l’enfocament basat en els drets humans, que són les dues línies estratègiques i metodològiques en què es basen.
 • Programa EduCAC

  EduCAC és un programa d’educació en comunicació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adreçat als centres educatius amb el suport del Departament d’Educació, on trobareu, entre altres qüestions, materials didàctics de suport al professorat per treballar a l’aula. Un dels itineraris del programa planteja analitzar la diversitat cultural i la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de construir el nostre imaginari col·lectiu. Es proposa treballar els conceptes d’identitat, igualtat i diferència, i  promoure actituds fonamentades en el respecte, rebutjant qualsevol tipus d’actitud excloent. Pàgina web Canal de Youtube
 • Associació Lectura Fàcil

  Descripció de l'Entitat

  És una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2003, que treballa per apropar la lectura, la cultura i la informació a tothom, amb especial atenció a les persones que tenen dificultats lectores. L’ALF s’ha consolidat com a centre d’informació i referència d’iniciatives a l’entorn de la Lectura Fàcil. Les seves activitats se centren en 5 àrees: 1.Impuls a l’edició de textos LF 2. Accessibilitat informativa 3. Foment de la lectura 4. Formació 5. Col·laboració amb entitats Més informació a www.lecturafacil.net

  Recursos didàctics

  1.Llibres LF El catàleg de llibres de Lectura Fàcil compta amb 150 títols, en català i castellà, publicats per diferents editorials. 2.Activitats i guies didàctiques -Suport curricular Matèries, enunciats i recursos didàctics en Lectura Fàcil -Suport a la lectura Activitats i guies didàctiques per treballar els llibres LF -Documents informatius, administratius i legals adaptats a LF -Ruta literària a Collbató De la mà de M. Àngels Sellés, autora del llibre De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil viscuda per un nen coneixerem els racons singulars i emblemàtics del poble de Collbató que són l’escenari narratiu del llibre. Llibres de Lectura Fàcil Mapa de Lectura Fàcil Clubs de lectura

  Dades de contacte

 • DISCAN

  Descripció de l'Entitat

  L’AAS DISCAN va néixer amb la finalitat d’oferir un servei al col·lectiu de persones amb discapacitat, gent gran i persones amb risc d’exclusió social. Actualment, tenim 9 gossos d’assistència acreditats i 4 en formació. Més informació a www.discan.org

  Recursos didàctics

   

  Dades de contacte

 • Dones lesbianes, bisexuals i pansexuals a Catalunya

  Descripció de l'Entitat

  LesBiCat és un grup de dones lesbianes, bisexuals i pansexuals de Catalunya que treballem des d’una perspectiva de gènere per la transformació social. Vam néixer com a LesCat en el si de la Coordinadora LGTB, que es va dissoldre l’any passat. Actualment, amb el nom de LesBiCat, fem el nostre camí soles i anem creixent duent a terme diferents projectes i participant-hi. Més informació a https://lesbianesacatalunya.wordpress.com/

  Dades de contacte

 • Acathi

  Descripció de l'Entitat

  Acathi és una associació formada per persones d'orígens diversos: migrades, refugiades, i / o LGTBIQ+ (en totes les seves variants). Una diversitat d'identitats que formen l'essència d'un projecte que pretén incidir sobre la realitat de les persones migrades LGTBIQ+, per justícia i drets humans. La interculturalitat, la diversitat de gènere i sexual són els nostres eixos principals, treballem per generar entorns inclusius on totes puguin accedir als seus drets i llibertats. Acompanyem, assessorem i garantim una atenció integral per lluitar contra l'exclusió social. Per nosaltres la diversitat, cultural, sexual i de gènere és una expressió de la varietat i pluralisme de les societats en què vivim. Lluitem contra el racisme, el masclisme i la LGTBIQfòbia. Creiem en el treball en equip, el suport mutu, la solidaritat i les relacions horitzontals com a eines d'empoderament personal i col·lectiu. Més informació a http://www.acathi.org/

  Recursos didàctics

  Bcn teixint històries Origens voluntaris Diversos en orígens, iguals en drets Salvar la vida Nou model sanitari per al col·lectiu trans https://www.youtube.com/watch?v=rBaUyt_Dvzg&feature=youtu.be

  Dades de contacte

 • Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura

  Descripció de l'Entitat

  L'ACAT (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura) és una associació ecumènica que reuneix cristians de totes les confessions, per lluitar per l'abolició de la tortura i la pena capital. Els cristians ens comprometem a lluitar per un món sense tortura, perquè aquest flagell és incomptabible amb la dignitat humana. És en l'evangeli on trobem la nostra força per l'acció. La fe en el Crist mort i ressuscitat ens dóna la força d'esperar i d'actuar per l'abolició de la tortura. Més informació a http://acat.pangea.org/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • ActivaMent Catalunya Associació

  Descripció de l'Entitat

  És una associació de persones que passen o han passat l’experiència del trastorn mental i que s’organitzen per a participar com agent actiu en l’àmbit de la salut mental de Catalunya. Volen millorar la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones del col·lectiu i fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva. Més informació a http://www.activament.org/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Agència de l’ONU per als Refugiats Comitè Català

  Descripció de l'Entitat

  L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR, en anglès UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) és l'organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir als refugiats i desplaçats per persecucions o conflictes, i promoure solucions duradores a la seva situació, mitjançant el reasentament voluntari al seu país d'origen o en el d'acolliment. Té la seva seu en Ginebra, Suïssa, i té més de 250 oficines repartides per tot el món en 125 països. Més informació a http://www.eacnur.org/

  Recursos didàctics

  Tríptic "Escoltem els refugiats" Fitxa Tecnica "Escoltem els refugiats" Guia "Escoltem els refugiats" Catalunya i l'exili

  Dades de contacte

 • Albert Folk

  Descripció de l'Entitat

  Albert Folk és un realitzador audiovisual dedicat fonamentalment al documental i centrat en temes socials. Aquesta activitat professional es complementa amb una tasca docent i educativa, bé amb cineforums al voltant dels seus films, bé amb la formació audiovisual per a adults, joves i professorat. Més informació a http://albertfolk.com/

  Recursos didàctics

  Ciutat Vella C.B. (Documental, Pdf)

  Dades de contacte

 • Assemblea per la Diversitat

  Descripció de l'Entitat

  Assemblea per la Diversitat som un grup de joves afiliats a l’ONCE organitzats de forma democràtica, horitzontal i lliure que pretenem establir un espai de diàleg obert, plural, crític i independent. Assemblea per la Diversitat neix amb l’objectiu de renovar de forma transversal l’activitat social i cultural de l’ONCE per tal de millorar les condicions de vida dels invidents i deficients visuals que pertanyen a l’entitat i, en general, a tots els col·lectius que pateixen qualsevol mena de diversitat funcional. Més informació a http://www.diversitat.cat/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)

  Descripció de l'Entitat

  L’ACIM és una organització no governamental sense afany de lucre que, des de l’any 1988, reuneix a professionals i institucions d’arreu de Catalunya, de diverses disciplines, i que treballen en àmbits relacionats amb la infància i la família: Defensant i difonent els drets dels infants. Combatent activament els maltractaments infantils, promovent actuacions adreçades a evitar-los i pal·liar-los. Vetllant per les necessitats dels infants. Més informació a http://www.acim.cat/

  Recursos didàctics

   

  Dades de contacte

 • Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3

  Descripció de l'Entitat

  L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 som una entitat sense ànim de lucre que donem serveis a persones amb discapacitat visual per a millorar la seva qualitat de vida i exercim una tasca de divulgació de la problemàtica del col·lectiu per a aconseguir millorar la seva integració social. La finalitat de l’entitat és donar servei aquestes persones, sense discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat que pot ser total (B1), severa (B2) i lleu (B3), ni en funció de la seva nacionalitat. Més informació a http://www.b1b2b3.org/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Barcelonya

  Descripció de l'Entitat

  Som un equip de professionals i creatius amants de la innovació en sostenibilitat i la comunicació situats a Barcelona. La cooperativa Barcelonya va ser fundada l'any 2008 pels emprenedors socials Alexis Urusoff i Heloise Buckland, i reuneix a experts en comunicació, educació i el desenvolupament sostenible. Portem més de 20 anys treballant per un canvi social en el Regne Unit, Espanya i Amèrica Llatina. Ajudem i involucrem a particulars i organitzacions a maximitzar el seu potencial com a agents de canvi amb la finalitat d'ajudar a resoldre els reptes socials, ambientals i econòmics més urgents. Més informació a http://barcelonya.com/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

  • T:93 424 52 02
 • Casa Àsia

  Descripció de l'Entitat

  Casa Àsia es va crear amb la voluntat d’enfortir el coneixement i el diàleg sobre Àsia a Espanya, amb l’anàlisi i la discussió de temes cívics, polítics, socials, culturals, econòmics i ambientals, i així donar suport a activitats i projectes que contribuïssin a la millora entre les societats asiàtiques i espanyola a fi de promoure el desenvolupament en les seves relacions. Més informació a http://www.casaasia.cat/

  Recursos didàctics

  Projectes de l'Escola de Bambú per al 2014-2015 Projectes de l'Escola de Bambú per al 2016-2017

  Dades de contacte

 • Centre d’Higiene Mental Les Corts

  Descripció de l'Entitat

  Federació de Plataformes d'Entitats de persones amb discapacitat del Districte de les Corts - CSMIJ de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. El Centre d’Higiene Mental Les Corts va iniciar les seves activitats l’estiu de 1975, per iniciativa d’un col•lectiu de professionals i amb la finalitat de desenvolupar un projecte de salut mental comunitària. Els objectius eren promoure la salut mental de la població, la prevenció de la malaltia mental i l’educació per la salut; coordinar les activitats i donar suport a l’atenció primària de salut, els serveis socials, comunitaris i educatius; realitzar tasques d’assistència psiquiàtrica, diagnòstiques, terapèutiques i rehabilitadores; i desenvolupar la formació continua, la docència i la recerca en salut mental. Més informació a www.chmcorts.com

  Recursos didàctics

  Xarxa Trastorns psicotics Trastorns d'alimentacio Trastorn mental Trastorn bipolar Trastorn abus TOC TLP TDAH Salut mental Habilitats socials Esquizofrenia Espai jove Equip multidisciplinar Depressió Conductes saludables Conductes risc Manual d'educadors Bullying Autolesió Ansietat Adolescència Diptic Espai Jove Fitxes adolescents espai jove Int Declaration YMH Manual Salut Mental Educació català

  Dades de contacte

 • Connectats

  Descripció de l'Entitat

  Connectats es posiciona com un taller creatiu permanent que desenvolupa projectes artístics, educatius i de comunicació social. Considerem necessari promoure àmbits de confluència entre disciplines, obrir espais que possibilitin la innovació en els processos, crear experiències de coneixement compartit que inspirin idees i propiciïn iniciatives viables que incideixin en el context social. Més informació a www.connectats.org

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Consell de la Joventut de Barcelona

  Descripció de l'Entitat

  El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa que coordina i representa les principals entitats juvenils de la ciutat. El CJB va néixer l’any 1980 com un instrument democràtic de participació i d’acció juvenil, per promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat. El CJB defensa l’associacionisme com una eina de participació i d’acció fonamental, que cal difondre i potenciar, especialment, entre la població més jove. Des del CJB es defensa una valoració més real i positiva de la gent jove i del moviment associatiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, fomentant i potenciant les entitats juvenils com a veritables escoles de formació en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions. Més informació a www.cjb.cat

  Recursos didàctics

  CJB - Presentació Dia Diversitat

  Dades de contacte

 • Xarxa Barcelona Antirumors

  Descripció de l'Entitat

  Qui som? Som persones, associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals i l’Ajuntament de Barcelona que treballem de forma col•laborativa per eliminar els rumors, els estereotips i les discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat. Actualment, som prop de 1000 membres, entre entitats i persones a títol individual. Què fem? Actuem de forma cooperativa i conjunta per eradicar els rumors i els estereotips que poden generar actituds de discriminació i racisme i, per tant, dificultar la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures. Volem sumar en aquest esforç totes les experiències, tenint en compte que cadascun de nosaltres pot aportar reflexions i noves idees per continuar construint una ciutadania diversa i cohesionada. Som, per tant, una xarxa oberta a la participació de tothom. Com ho fem? Treballem conjuntament amb les persones, entitats i diferents equipaments de la ciutat amb l’objectiu de incidir en sectors clau: educació i comerç, entre d’altres. Fem accions de sensibilització des de la proximitat i a través de diferents materials, recursos i activitats antirumors. Busquem sinergies amb els diferents mitjans de comunicació per assolir un tractament més positiu de la diversitat cultural. Com ens organitzem? Treballem en comissions i grups que es formen voluntàriament per membres de la Xarxa (associacions, entitats, equipaments, programes i serveis municipals, i l’Ajuntament de Barcelona):
  • Comissió directora (escollida democràticament pels membres de la Xarxa)
  • Grups de Treball
  • Formació
  • Comunicació
  • Acció al territori
  Més informació a http://www.interculturalitat.cat/ i a http://www.bcnantirumors.cat/

  Recursos didàctics

  Catàleg d’Activitats Antirumors (En curs) Còmics Blanca Rosita Barcelona (En curs) Manuals antirumors Guia pràctica de l’agent antirumors Guia de butxaca de l’agent antirumors: (En curs) Documents de la Xarxa BCN Antirumors: Vídeo dels 5 anys de la Xarxa BCN Antirumors: https://www.youtube.com/watch?v=ct5LxQagvJ8&list=PLyfTUAwaYxGUUxahFm9SgOp5t-mgqMg3U&index=2 Infografia explicativa de la Xarxa BCN Antirumors: https://youtu.be/ct5LxQagvJ8?list=PLyfTUAwaYxGUUxahFm9SgOp5t-mgqMg3U Per a més informació: barcelona.cat/interculturalitat https://ca-es.facebook.com/BCNAccioIntercultural https://twitter.com/bcnantirumors

  Dades de contacte

 • Espai Jove La Fontana

  Descripció de l'Entitat

  L’Espai Jove La Fontana és un equipament públic del Districte de Gràcia i està gestionat pel Consell de la Juventut de Barcelona. L’edifici, a més d’acollir les propostes i inquietuds juvenils, allotja també dues entitats que ofereixen des d’aquí els seus serveis als joves i a les associacions juvenils: el Punt d’Informació Juvenil de Gràcia (PIJ) i  el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ). Més informació a http://lafontana.org/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • EspaiJove.net

  Descripció de l'Entitat

  “L’Espai Jove” és un programa comunitari d’educació sanitària amb una durada prevista de 3 anys (2012-2014), adreçat als joves dels districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. La finalitat de la intervenció és augmentar el nivell de coneixements sobre salut mental en la població jove, les famílies i els professionals que treballen en contacte directe amb ella. Més informació a http://www.espaijove.net/

  Recursos didàctics


  Dades de contacte

 • Federació ECOM

  Descripció de l'Entitat

  ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física i que volem defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida. Més informació a http://www.ecom.cat/

  Recursos didàctics

   

  Dades de contacte