Programa d’activitats

En aquest apartat podeu trobar, i descarregar, la proposta d’activitats de l’edició 2020-21 (ben aviat tindrem configurat el de l’edició actual) de les entitats que col·laboren en el Dia de la Diversitat i la guia didàctica amb les sessions educatives proposades pel Departament de Promoció de la Infància, de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a realitzar als centres escolars.

Certificat per al professorat:

Com en cada edició, el professorat participant podrà obtenir un certificat de formacio concedit pel Consorci d’Educació de Barcelona. Per accedir-hi, escriviu a info@diadeladiversitat.cat

En aquest enllaç trobareu el vídeo de la primera formació del curs 2020-21 celebrada el 26 d’octubre de 2020:
https://drive.google.com/drive/folders/107q160YKdw5XjIzNe1KvUnDjGmeGhr16


Activitat #1 – Quins són els drets fonamentals

A través de diferents accions grupals l’alumnat descobreix quins són els drets fonamentals recollits a la Declaració Universal del Drets Humans. Aquesta sessió de treball es duu a terme en els centres escolars virtualment prèviament a les jornades del Dia de la Diversitat, s’acompanya d’un audiovisual on un educador dinamittza la sessió i té una durada d’1 hora i 30 minuts. En ella l’alumnat orientarà el treball del dret o dels drets que voldran aprofundir en la realització d’una experiència artística per afegir-la a la Guia Jove d’accions pels Drets Humans.

Objectius:
• Donar a conèixer els drets fonamentals que es treballaran durant el Dia de la Diversitat.
• Conèixer exemples de vulneracions dels drets humans.
• Conèixer tècniques de pressa de decisions, participatives i de co-producció per a projectes artístics.
• Per al professorat: Aprendre a implementar tècniques de debat amb l’alumnat i extrapolar-lo a qualsevol problemàtica a l’aula i/o centre educatiu, incloent la vulneració de drets fonamentals.

activitat01


Activitat #2 – Jornades del Dia de la Diversitat

Els dies 22, 23, 24 i 25 de Febrer se celebren les jornades del Dia de la Diversitat virtualment. Aquestes jornades (cada centre escolar només participa un dia, que es consensua prèviament amb l’organització) estan dissenyades com un conjunt d’accions i tallers liderats per diverses entitats i associacions de la ciutat que treballen en l’àmbit dels drets humans.

Objectius:

• Conèixer quins drets fonamentals treballen les diferents entitats participants.
• Conèixer quines actuacions es duen a terme a la ciutat per lluitar contra la vulneració dels drets humans.
• Identificar accions que poden protagonitzar el jovent per la defensa dels drets.

activitat02


Activitat #3 – Creem la Guia Jove d’accions pels Drets Humans!

Sessió posterior a les jornades del Dia de la Diversitat que es realitza novament de manera virtual al centre educatiu amb el suport audiovisual de l’educador que va dinamitzar la primera activitat. Té una durada d’1 hora i 30 minuts.

Es reprèn la feina feta durant la primera sessió i es relaciona directament amb el que els i les joves van viure durant el Dia de la Diversitat. Es treballa amb l’alumnat per tal que en finalitzar la sessió hagin creat un element artístic dels proposats per l’educador o educadora. Amb tot el material es configura la Guia jove d’accions pels Drets Humans.

Objectius:
• Consolidar els coneixements treballats durant la jornada del Dia de la Diversitat.
• Aprendre a planificar accions actives en la preservació de drets.
• Treballar en grup per l’objectiu final.
• Assentar el compromís a la reflexió i acció contra la vulneració de drets.
• Donar eines a l’alumnat per a la comunicació d’accions.
• Realització d’una dinàmica artística en grup per compartir-la a la comunitat.
• Per al professorat: Aplicar els coneixements obtinguts en la realització de l’activitat de llarga durada durant la jornada del Dia de la Diversitat per orientar el grup escolar durant la creació de dinàmica artística i dotar-los d’eines de treball i pressa de decisions grupals per fer servir a l’aula.

activitat03

.

Recursos didàctics

Si voleu ampliar la informació sobre els Drets Humans i tenir accés a més recursos online per completar les activitats,
visiteu també l’apartat Entitats i Banc de Recursos Didàctics.

Entitats i Banc de Recursos Didàctics

adorn05