Programa d’activitats

En aquest apartat podeu trobar, i descarregar, la proposta d’activitats de l’edició 2022-23 de les entitats que col·laboren en el Dia de la Diversitat i la guia didàctica amb les sessions educatives proposades pel Departament de Promoció de la Infància, de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a realitzar als centres escolars.

.


Activitat #1 – Quins són els drets fonamentals

A través de diferents accions grupals l’alumnat descobreix quins són els drets fonamentals recollits a la Declaració Universal del Drets Humans. Aquesta sessió de treball es duu a terme en els centres escolars virtualment prèviament a les jornades del Dia de la Diversitat, s’acompanya d’un audiovisual on un educador dinamittza la sessió i té una durada d’1 hora i 30 minuts. En ella l’alumnat orientarà el treball del dret o dels drets que voldran aprofundir en la realització d’una experiència artística per afegir-la a la Guia Jove d’accions pels Drets Humans.

Objectius:
• Donar a conèixer els drets fonamentals que es treballaran durant el Dia de la Diversitat.
• Conèixer exemples de vulneracions dels drets humans.
• Conèixer tècniques de pressa de decisions, participatives i de co-producció per a projectes artístics.
• Per al professorat: Aprendre a implementar tècniques de debat amb l’alumnat i extrapolar-lo a qualsevol problemàtica a l’aula i/o centre educatiu, incloent la vulneració de drets fonamentals.

activitat01


Activitat #2 – Jornades del Dia de la Diversitat

Enguany, les jornades del Dia de la Diversitat recuperen el format presencial i se celebren a l’Espai Jove La Fontana els dies 24, 25, 26 i 27, de 9 a 14 h.

S’hi realitzen un conjunt d’accions i tallers liderats per diverses entitats i associacions de la ciutat que treballen en l’àmbit dels drets humans.

Objectius:

• Connectar l’alumnat amb diverses entitats i associacions de la ciutat que treballen en l’àmbit dels drets humans.

activitat02


Activitat #3 – Creem la Guia Jove d’accions pels Drets Humans!

Sessió posterior a les jornades del Dia de la Diversitat que es realitza novament de manera virtual al centre educatiu amb el suport audiovisual de l’educador que va dinamitzar la primera activitat. Té una durada d’1 hora i 30 minuts.

Es reprèn la feina feta durant la primera sessió i es relaciona directament amb el què els i les joves van viure durant el Dia de la Diversitat. Es treballa amb l’alumnat per tal que en finalitzar la sessió hagin creat un element artístic dels proposats per l’educador o educadora. Amb tot el material es configura la Guia jove d’accions pels Drets Humans.

Objectius:
• Consolidar els coneixements treballats durant la jornada del Dia de la Diversitat.
• Aprendre a planificar accions actives en la preservació de drets.
• Treballar en grup per l’objectiu final.
• Assentar el compromís a la reflexió i acció contra la vulneració de drets.
• Donar eines a l’alumnat per a la comunicació d’accions.
• Realització d’una dinàmica artística en grup per compartir-la a la comunitat.
• Per al professorat: Aplicar els coneixements obtinguts en la realització de l’activitat de llarga durada durant la jornada del Dia de la Diversitat per orientar el grup escolar durant la creació de dinàmica artística i dotar-los d’eines de treball i pressa de decisions grupals per fer servir a l’aula.

activitat03

.

Recursos didàctics

Si voleu ampliar la informació sobre els Drets Humans i tenir accés a més recursos online per completar les activitats,
visiteu també l’apartat Entitats i Banc de Recursos Didàctics.

Entitats i Banc de Recursos Didàctics

adorn05